O mnie

Nazywam się Monika Wysota. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Obecnie jestem doktorantką w Instytucie Psychologii UAM w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną. Swoją rozprawę doktorską przygotowuję na temat rodzinnych uwarunkowań procesu wkraczania w dorosłość przez współczesnych młodych ludzi.
Interesuje się różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rodzin zwłaszcza w kontekście wychowania i rozwoju dzieci, technikami i metodami pracy terapeutycznej z całą rodziną oraz metodami wychowania dzieci i młodzieży.
Zawodowo pracuję, jako psychoterapeuta i doradca systemowy w prywatnym gabinecie. Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Moje publikacje:

Wysota, M. (2015). Satysfakcja małżeńska i percepcja stylu komunikacji partnera wśród polskich dorosłych będących w związku małżeńskim. Annales Universitati Paedagogicae Cracoviensis: Studia Psychologica VIII, 163-167.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). Różnice międzypłciowe w percepcji miłości i życia seksualnego u polskich młodych dorosłych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Psychologica VIII,148-152.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). An investigation of the predective role of identity dimensions for young adults’ marital beliefs. Psychologia Społeczna. (przyjęty do druku)

Adamczyk, K, Wysota, M. (2015). Various aspects of young adults’ functioning. Poznań: LIBRON.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2014). Functioning of young adults in a changing world. Poznań: LIBRON.

Wysota, M. (2014). Subjective and objective indicators of adulthood. In: K. Adamczyk, M. Wysota (Eds.), Functioning of Young Adults in a Changing World (pp. 17-34). Poznań: LIBRON.

Wysota, M., Pilarska, A., Adamczyk. K. (2014). Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości. Psychologia Rozwojowa, 2(19), 103-120.

Rękosiewicz, M., Wysota, M. (2013). Konstrukcja i użycie Kwestionariusza Percepcji Stylów Wychowawczych (KPSW). Polskie Forum Psychologiczne, 4 (19), 495-504.

Wysota. M. (2012). Znaczenie otwartości w komunikacji małżeńskiej dla powodzenia związku. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XXII, 59-77.

Marczak, M. (2011). Przemiany postaw i zachowań seksualnych młodzieży. W: G. Iniewicz, M. Mijas (red.), Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia (s. 89-98). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marczak, M. (2011). Różnice rodzajowe w psychopatologii. W: K. Palus (red.), Płeć –  między ciałem, umysłem i społeczeństwem (s. 105-116). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Udział w konferencjach zagranicznych

Wysota, M., Adamczyk, K., Soroko, E. (2015). Paper: Sex differences in polish university students’ mental health. International Psychological Application Conference and Trends. Organizer: The World Institute for Advanced Research and Science. Ljubljana, 2-4.05.2015.

Wysota, M., Adamczyk, K. (2015). Paper: Sex differences in the perception of love and sex among polish young adults. International Psychological Application Conference and Trends. Organizer: The World Institute for Advanced Research and Science. Ljubljana, 2-4.05.2015.

Wysota, M., Adamczyk, K. (2014). Paper: Selected aspects of interpersonal communication in the context of social support accuracy. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2014. Organizer: MAGNANIMITAS. Hradec Kralove, 15-19.12.2014.

Wysota, M., Adamczyk, K. (2014). Paper: The linkage between romantic beliefs and romantic loneliness: A study of Polish young adults. International Psychological Application Conference and Trends. Organizer: The World Institute for Advanced Research and Science. Porto, 4-6.04.2014.

Wysota, M., Adamczyk, K. (2014). Paper: Identity dimensions as predictors of marital beliefs in Polish young adults. International Psychological Application Conference and Trends. Organizer: The World Institute for Advanced Research and Science. Porto, 4-6.04.2014.

Adamczyk, K., Luyckx, K. Wysota, M. (2013). Paper: Identity dimensions and self-construals as factors associated with singlehood in young adulthood. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013. Organizer: MAGNANIMITAS. Hradec Kralove, 09-13.12.2013

Adamczyk, K., Wysota, M. (2013). Paper: Establishing an intimate relationship with a lifetime partner as a main developmental task in young adulthood. Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2013. Organizer: MAGNANIMITAS Association in The Czech Republic. Hradec Kralove, 20. – 24.05.2013

Wysota, M., Adamczyk, K. (2013). Paper: Interpersonal communication in family with alcoholic problem. Interdisciplinary Scientific Conference QUAERE 2013. Organizer: MAGNANIMITAS Association in The Czech Republic. Hradec Kralove, 20-24.05.2013

Wysota, M., Adamczyk, K. (2013). Paper: Marital satisfaction and perceived social support as predictors of life satisfaction: a study of polish married adults. International Psychological Application Conference and Trends. Organizer: The World Institute for Advanced Research and Science. Madrid, 26-28.04.2013.

Wysota, M., Adamczyk, K. (2013). Paper: Marital satisfaction and perception of partner’s communication style in polish married adults. International Psychological Application Conference and Trends. Organizer: The World Institute for Advanced Research and Science. Madrid, 26-28.04.2013.

Wysota, M. (2012). Paper: Self disclosure in interpersonal communication and psychological well-being. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012. Organizer: MAGNANIMITAS Association in The Czech Republic. Hradec Kralove, 10-14.12.2012.

 

Udział w konferencjach krajowych

Wysota, M., Adamczyk, K., Pilarska, A. (2013). Referat: Wymiary tożsamości a specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Społeczny kontekst rozwoju – od dziecka do dorosłego. Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk: 27-29 maja 2013 r.

Wysota, M. (2012). Referat: Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem” pod hasłem: Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć. Organizator: Koło Naukowe Psychologii Płci UAM. Poznań: 9.05.2012.

Wysota, M. (2012). Referat: Zjawisko odraczania dorosłości, czyli coraz dłuższe życie w pojedynkę. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej. Organizator: Koło Naukowe Psychologii Płci UAM . Poznań: 23.04.2012 r.

Wysota, M. (2012). Referat: Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w kontekście trafności wsparcia społecznego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: Wokół problematyki wsparcia społecznego – teoria – metodologia – empiria. Organizator: Koło Naukowe Psychologii Płci UAM. Poznań: 26.03.2012.

Wysota, M. (2012). Referat: Wpływ pierwszego rodzicielstwa na rozwój młodych dorosłych. IV Poznańskie Forum Psychologiczne pod hasłem: Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych jako kontekst rozwoju młodych dorosłych. Organizator: Koło Naukowe Psychologii Płci UAM . Poznań: 03.03.2012 .

Wysota, M. (2012). Referat: Zjawisko odraczania dorosłości jako odpowiedź na współczesność. Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów pod hasłem: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz: 01-03.03.2012.