Informacje o badaniu

Prowadzone przeze mnie badanie dotyczy związków pomiędzy komunikacją w rodzinie, a wkraczaniem młodych osób w dorosłość i obejmuje trzy pomiary kwestionariuszowe – każdy w odstępie sześciu miesięcy od poprzedniego. Każdy pomiar polega na wypełnieniu zestawu kwestionariuszy opracowanych w wersji elektronicznej. W badaniu mogą wziąć udział osoby, które urodziły się w 1999 roku.

Aby móc skontaktować się z Państwem przed pierwszym oraz kolejnymi pomiarami, niezbędne jest podanie przez Państwa w formularzu rejestracyjnym swoich danych kontaktowych (w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail). Dane te posłużą wyłącznie do kontaktu z Państwem w celu zebrania niezbędnych informacji. W analizach nigdzie nie będą widoczne. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie numeru pesel. Numer ten służyć będzie jedynie weryfikacji uczestnika badań, nie będzie on nigdzie udostępniany, przechowywany ani wykorzystywany w innych celach. Wszelkie dane, mogące dopomóc do ewentualnej identyfikacji konkretnej osoby zostaną zatarte lub zmienione. Na potrzeby badania dla każdego z Państwa zostanie utworzone specjalne konto. Po zalogowaniu się do niego będziecie Państwo mogli wypełnić kwestionariusze. Na podany podczas rejestracji adres email otrzymacie Państwo dane dostępowe do swojego konta oraz informację dotyczącą wypełniania ankiet.

Po zebraniu danych od Państwa nie będzie możliwa identyfikacja konkretnej osoby, wyniki w programie statystycznym analizowane będą wyłącznie, jako element grupy. Będzie to, zatem analiza statystyczna, a nie diagnostyczna. Wyniki będą prezentowane wyłącznie na poziomie danych grupowych, a dostęp do wyników surowych będę mieć ja – kierownik badania oraz promotor mojej rozprawy doktorskiej Pani dr hab. Lucyna Bakiera (Instytut Psychologii UAM). Po zakończonym badaniu (realizacja trzeciego pomiaru), Państwa dane kontaktowe zostaną w sposób trwały zniszczone. Osobą odpowiedzialną za należyte przechowywanie zebranych danych, dbałość o anonimowość i poufność jestem ja – kierownik projektu.

Udział w badaniu jest w pełni dobrowolny. Wyrażacie Państwo świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniach w opisanej wyżej formie (trzy pomiary kwestionariuszowe), oraz na kontakt z Państwem przez kierownika projektu na podany numer telefonu oraz adres mailowy, wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej badań. Udzielona zgoda jest ważna do czasu zrealizowania trzeciego pomiaru. Możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę na udziału w badaniach na każdym ich etapie, informując o tym kierownika badania. Z wycofania zgody na udział w badaniach nie wynikają dla Państwa żadne konsekwencje.

Rekrutacja osób do badań jest prowadzona w sposób celowy, na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym. Dlatego też, może się tak zdarzyć, że kierownik projektu przekaże Państwu informację, że nie możecie Państwo wziąć udziału w badaniach. Ze względu na konieczność ujednolicenia badanej grupy osób w badaniach będą mogły wziąć udział tylko osoby, które na dzień wypełniania formularza zgłoszeniowego wychowują się w rodzinach biologicznych, w których ojciec i matka pozostają w związku małżeńskim i mieszkają razem (prowadzą wspólne gospodarstwo domowe).

Po każdym etapie badań, w podziękowaniu za poświęcony czas, otrzymacie Państwo upominki w postaci kart podarunkowych (każda o wartości 2o zł) umożliwiających zakupy w sklepie internetowym empik.com. Kody alfanumeryczne umożliwiające skorzystanie z rabatu zostaną przesłane na podany przez Państwa adres e-mail po wypełnieniu przez Państwa zestawu kwestionariusz w każdym pomiarze. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów materialnych związanych z uczestnictwem w badaniu. Kwestionariusze wypełniacie Państwo w formie elektronicznej siedząc wygodnie przed swoim komputerem w dowolnym czasie.

Treść niniejszej informacji zostanie Państwu przesłana na wskazany przez Państwa adres e-mail po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Ze względu na troskę, o jakość badań, proszę zachować tę informację, co najmniej do momentu trzeciego pomiaru. W trakcie badania, jak i po jego zakończeniu możecie Państwo skontaktować się ze mną za pomocą adresu e-mail: m.wysota@amu.edu.pl, numeru telefonu: 602 664 089 lub osobiście – Instytut Psychologii UAM, Szamarzewskiego 89AB, 60 – 568 Poznań.